top of page

Profiel

Ruwbouw biedt onze school aan in een reguliere en duale leervorm. In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven. Meer info over duaal onderwijs vind je hier.


De opleiding ruwbouw duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Het werkplek component houdt in dat je zal leren op een echte werf. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.

In de opleiding ruwbouw duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.

De opleiding ruwbouw duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied bouw.

Het standaardtraject voor de opleiding ruwbouw duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie: Beroepskwalificatie metselaar, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

In de opleiding ruwbouw duaal leert men in een residentiële context:

 • metselwerken;

 • bekistingstechnieken;

 • ijzervlechttechnieken;

 • betonwerken;

om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.

Vanaf 1 september 2021 biedt onze school deze opleiding duaal leren 5+6 ruwbouw bso aan. In duaal leren gaan de lessen op school hand in hand met de lessen op de werkplek. Ook de tegenhanger in het reguliere traject: 5+6 ruwbouw bso blijven we aanbieden.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Bouw of Bouwtechieken gevolgd in onze school, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt in de bouw. Belangrijk is dat je je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.

Bovendien ben je voor deze duale richting klaar voor de arbeidsmarkt:

 • zowel vanuit je eigen wil en motivatie ("ik wil duaal gaan werken en leren" of arbeidsbereidheid);

 • als vanuit je bekwaamheid om te werken en te leren op de werkvloer ("ik kan duaal gaan werken en leren" of arbeidsrijpheid). 

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd, je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting én je bent arbeidsrijp en arbeidsbereid;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Ruwbouw of Ruwbouw (regulier of duaal);

 • je slaagde in een 5de Bouwtechnieken en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificatie Metselaar.


Als metselaar sta je in voor:

 • het uitvoeren van metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken;

 • realisaties in een residentiële context voor zowel nieuwbouw als renovatie;

 • het optrekken van binnen- en buitenmuren;

 • het plaatsen van metselprofielen en het inwerken van bouwonderdelen (spouwhaken, isolatie, luchtscherm, wachtfolies en verluchtingsonderdelen);

 • het uitvoeren van betonwerken, grondwerken en verhardingen voor residentiële toepassingen;

 • het aanleggen van huisriolering, het bouwen van funderingsmuren of opmetselen van bestaande funderingen;

 • het schoren van een muurgedeelte;

 • het uitvoeren van dichtingswerken aan wanden en sloopwerken. 

Je hebt een grondige kennis van meet- en uitzettechnieken, lijmen, bindmiddelen, mengverhoudingen en hulpstoffen voor mortels en opgaand metselwerk.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se IJzervlechter en Bekister-Betonneerder, Se-n-Se Stukadoor, Se-n-Se Vloerder-Tegelzetter of Se-n-Se Restauratievakman Metselwerk waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

productiegegevens registreren;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page