top of page

Profiel

Logistiek volg je in een duale leervorm. In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven. Meer info over duaal onderwijs vind je hier.


In de opleiding Logistiek word je opgeleid tot het beroep van magazijnier, met als bijkomende competentie het besturen van een heftruck en een ander motorisch aangedreven transportmiddel.
De vorming van dit specialiatiejaar bestaat uit 2 componenten:

 • een communicatieve component met aandacht voor:
  het ontwikkelen van een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de logistieke context;
  sociale en communicatieve vaardigheden met als doel een snellere doorstroming naar een coördinerende rol op de werkvloer.

 • een bedrijfsgerichte component met:
  een praktijkgerichte vorming rond de verwerking van de in- en uitgaande goederen- en documentenstroom binnen een magazijnomgeving;
  inzicht in de bedrijfsprocessen (ERP-omgeving) en in het bijzonder het magazijn- en voorraadbeheer (WMS) in het logistieke proces;
  het besturen van minstens 2 motorisch aangedreven transportmiddelen.

Deze vorming wordt je aangeboden via werkplekkleren en alternerende en/of blokstages op de werkvloer (min. 11u per week).

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Organisatie en logistiek gevolgd in onze school, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag werkt rond vaardigheden in een opslagruimte bij de aanname, verdeling en op transport zetten van materialen. Belangrijk is dat je je wil inwerken in de technische vaardigheden die passen bij deze richting.


Bovendien ben je voor deze duale richting klaar voor de arbeidsmarkt:

 • zowel vanuit je eigen wil en motivatie ("ik wil duaal gaan werken en leren" of arbeidsbereidheid);

 • als vanuit je bekwaamheid om te werken en te leren op de werkvloer ("ik kan duaal gaan werken en leren" of arbeidsrijpheid). 

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd, je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting én je bent arbeidsrijp en arbeidsbereid;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Logistiek (regulier of duaal);

 • je slaagde in een 5de Bedrijfsorganisatie of een 5de Applicatie en databeheer en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificaties:

 • Bestuurder interne transportmiddelen;

 • Magazijnier.

Als bestuurder interne transportmiddelen:

 • bestuur je één of meerdere gemotoriseerde interne transportmiddelen zoals een heftruck, een reachtruck, een stapelaar, een orderverzameltruck, een combitruck en een pallettruck;

 • hou je je aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften;

 • voer je laad- en loswerkzaamheden en opslag- en bevoorradingswerkzaamheden uit volgens een specifieke opdracht en (ont)stapel je goederen op diverse hoogten;

 • transporteer en verplaats je goederen naar diverse locaties.

 • werk je binnen een strikt tijdsschema en volgens aangepaste en flexibele werktijden;

Je werkplek kan heel divers zijn: van opslagplaatsen, logistieke platformen, magazijnen, vrachtzones, goederstations tot fabrieken. Het werkmilieu kan rustig tot lawaaierig omgeving en ijskoud tot erg warme zijn.

Als magazijnier sta je in voor:

 • het ontvangen van goederen, producten en pakketten en controleert leveringen;

 • het picken volgens instructies van de ordervoorbereiding en het samenstellen van pakketten waarna je die naar de verzend- opslag- of productiezone brengt;

 • het voorbereiden van de opslag van goederen, ze opslaan, verzenden, beheren en inventariseren;

 • het rekening houden met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften, leveringstermijnen en tevredenheid van de klant;

 • het correct uitvoeren van de opgegeven coördinatiemaatregelen.

Je werkt flexibel en professioneel volgens de noden van de organisatie.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se Logistiek assistent magazijn waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

een bewerkingsprogramma opstellen en uitwerken;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page