top of page

Profiel

Assistentie in wonen, zorg en welzijn volg je in een duale leervorm. In het duale onderwijs leer je als leerling op school én op de werkplek. Op de werkplek zal een speciaal getrainde begeleider je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven. Meer info over duaal onderwijs vind je hier.


Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en is gericht op leerlingen die voor mensen willen zorgen. Zij worden voorbereid op ondersteunende profielen in de brede sector van zorg en welzijn. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties en maken kennis met verschillende sectoren waarin zij als logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kunnen.

Profiel

Lessentabel

34BOU.jpg
Lessentabel

Digitaal leermiddel

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom hebben we al enige jaren het project "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeren de overheid en de school (Digisprong) samen met de ouder in de digitale toekomst van hun zoon of dochter. 

De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen. De school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

DigitaalLM

Instapvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 2de graad Zorg en welzijn of Maatschappij en welzijn in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid. De overstap is haalbaar vanuit een andere richting mits je graag zorg wilt dragen voor de leefomgeving van de zorgvrager in zowel thuis- als residentiële situaties.


Bovendien ben je voor deze duale richting klaar voor de arbeidsmarkt:

 • zowel vanuit je eigen wil en motivatie ("ik wil duaal gaan werken en leren" of arbeidsbereidheid);

 • als vanuit je bekwaamheid om te werken en te leren op de werkvloer ("ik kan duaal gaan werken en leren" of arbeidsrijpheid). 

Instappen in het 5de leerjaar

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad finaliteit doorstroom, doorstroom + arbeidsmarkt of arbeidsmarkt met vrucht beëindigd, je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting én je bent arbeidsrijp en arbeidsbereid;

 • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in een Centrum Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Instappen in het 6de leerjaar

 • je slaagde in een 5de Assistentie in wonen, zorg en welzijn (regulier of duaal);

 • je slaagde in een 5de Bedrijfsorganisatie of een 5de Applicatie en databeheer en krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad of;

 • je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Instapvw

Toekomstmogelijkheden

Je opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt de beroepskwalificaties:

 • Huishoudhulp;

 • Logistiek assistent in de zorg;

 • Medewerker kamerdienst.

Als Huishoudhulp zorg sta je in voor:

 • de leefomgeving van de klant, die daardoor thuis kan blijven wonen of thuis kan revalideren;

 • het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning van de klant;

 • het realiseren van de kwaliteitsnormen en hanteren van een professionele gedragscode en communicatie met de klant;

 • ondersteunen van het welbevinden van de klant;

 • het plannen en organiseren van de huishoudelijke taken in samenspraak met de klant. Dit kan zijn: boodschappen doen, maaltijden bereiden, wassen en strijken van kledij en ander textiel, uitvoeren van klein verstelwerk, opdekken van bedden, schoonmaken van de woning en sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval;

 • veiligheid van de leefomgeving voor de klant;

Je werkt samen in een zorgteam waar je op een professionele wijze informatie overdraagt en samen instaat voor het welbevinden van de klant.


Als Logistiek assistent in de zorg maak je deel uit van een zorgteam waar je opdrachten uitvoert in ondersteuning van zorgverstrekkers. De waaier aan taken omvatten:

 • het hygiënisch onderhouden van gemeenschappelijke delen in een residentie of ziekenhuis;

 • het hygiënisch onderhouden van de persoonlijke kamers van de zorgvrager;

 • het hygiënisch reinigen en ontsmetten van kamers, ruimtes en materiaal;

 • het verzorgen van de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager;

 • het verzorgen van de maaltijd en eventueel ondersteunen;

 • de zorgvrager informeren en ondersteunen bij activiteiten;

 • het ondersteunen van de zorgvrager bij verplaatsingen op vraag van de verantwoordelijke en het helpen van andere zorgverstrekkers met het tillen en positioneren van de zorgvrager;

 • het opvolgen van de productvoorraad op en het doorgeven van bestellingen;

 • het verdelen van medicatie, labostalen, verzorgingsmateriaal; 

 • het steriel maken van medisch en chirurgisch materiaal.


Als medewerker kamerdienst sta je in voor:

 • voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van logiesverstrekkende of toeristische organisaties (hotels, cruiseschepen … );

 • het werken volgens de kwaliteitseisen van de organisatie, de hygiënische en veiligheidsnormen;

 • het meewerken aan het opdienen van het ontbijt en het onderhoud van het linnen om de gast een hygiënisch en comfortabel verblijf te bieden;

De werktijden kunnen sterk variëren: van doorlopende dienst in ochtendshift of avondshift, in de week tot weekenden en feestdagen in een hiërarchische structuur in diverse hotel- en overnachtingsbedrijven. 


Je werkt flexibel en professioneel volgens de noden van de organisatie.


Wil je verder studeren, dan kan je dit doen in een:

 • Se-n-Se-opleiding waarbij je bijkomende beroepskwalificaties behaalt om in te zetten op de arbeidsmarkt. Een direct aansluitende opleiding is er niet. Er zijn wel veel opleidingen die in je interessesfeer kunnen passen, bv. Animatie in de ouderenzorg of Leefgroepenwerking;

 • Se-n-Se Naamloos leerjaar waarbij je een pakket algemene vakken verwerft om een opleiding aan te vatten als professionele bachelor.

Na het zesde leerjaar kan je aanvatten in een Se-n-Se-opleiding op onze school. Het traject dat we hier voorzien, dienen we nog uit te tekenen. Meer info hierover in de loop van volgend schooljaar.

Toekomst

Nuttige info

CNC-machines hanteren;

LET OP.

We stellen ons studieaanbod voor zoals we het hebben aangevraagd bij het departement Onderwijs. De goedkeuring voor het totale pakket is pas definitief tegen de paasvakantie. Kom dus zeker nadien terug om zeker te zijn van het aanbod. Naast het aanbod zijn ook de lessentabel én de vakinhouden nog niet definitief goedgekeurd. Van zodra we die zekerheid hebben, verdwijnt deze opmerking. Tot dan is alle aangeboden informatie onder voorbehoud.

Nuttig
bottom of page