7 KINDERBEGELEIDER BSO DUAAL

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Duaal leren is een vrij nieuwe onderwijsvorm. In duaal leren kinderbegeleider leer je als jongere deels op de werkvloer (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en deels op school.

Dit betekent dat de theorie die je krijgt op school onmiddellijk in praktijk kan worden omgezet en dat je je praktijkervaringen ook dadelijk kan toetsen aan de theorie. Je krijgt een trajectcoach toegewezen die samen met jou en de werkplek een plan op maat maakt en die jou doorheen het ganse schooljaar begeleidt.

Concreet betekent dit dat je 2 dagen per week les volgt. Eén dag krijg je algemene vorming en één dag beroepsspecifieke vorming. De drie andere dagen ben je op de werkvloer en verwerf je daar je competenties.

Wie al een diploma secundair onderwijs heeft, volgt enkel de beroepsspecifieke vorming en leert 4 dagen op de werkvloer.

Vanaf 1 september 2020 kan je op onze school kiezen. We bieden de opleiding 7 Kinderbegeleider bso aan in het duale traject. Hier gaan leren op school en leren op de werkplek hand in hand. Je kan dezelfde opleiding ook volgen in het reguliere traject: 7 Kinderzorg bso. Je krijgt alle lessen op school in theorie- en praktijkvakken. Daarnaast ga je 1/3de van het jaar op stage om de leerstof in te oefenen.

Wens je meer specifieke info, dan kan je terecht bij mevr. Ariane Croughs.

 

Lessentabel

pdf-versie

vak

 

algemene vorming

beroepsgerichte vorming

werkplekleren

totaal

uren

 

 

Toekomst

Met je diploma van secundair onderwijs kan je gaan werken, verder studeren in de Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking, in HBO5 verpleegkunde of een opleiding volgen op het niveau van professionele bachelor. Een opleiding als leraar kleuteronderwijs hoort tot de mogelijkheden.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

Heb je de 3de graad bso Verzorging in onze school gevolgd, dan ben je uitstekend voorbereid.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing;

  • je hebt voldaan aan de leerplicht.

 

Waarom duaal leren?

  • Ben je iemand met zin voor verantwoordelijkheid en werk je graag in een team? Kan je goed zelfstandig werken en ben je een doorzetter? Dan is deze opleidingsvorm geknipt voor jou.

  • Er wordt een opleidingsplan op jouw maat gemaakt.

  • Je doet veel praktijkervaring op, waardoor je kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden.

  • Je kiest zelf een werkplek die bij jou past. Zo nodig helpt de school je hierbij.

  • Je krijgt een maandelijkse leervergoeding van 560,90 euro met behoud van kindergeld en studiebeurs.

  • Geslaagd? Dan behaal je een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie “kinderbegeleider baby’s en peuters” en “kinderbegeleider schoolgaande kinderen” en het diploma secundair onderwijs.

  • Geslaagd voor een deel van de opleiding? Je behaalt een certificaat van verworven competenties.

Interesse?
Kom zeker langs op onze infoavond. De datum verschijnt zodra we meer weten.

Inschrijven hiervoor kan via deze website www.campusthast.be of neem contact op met de richtingsverantwoordelijke, mevr. Ariane Croughs.

Wil je graag starten met de opleiding, dan organiseren we eerst een verkennend gesprek. Daarin kijken we samen met jou of je over de juiste “startcompetenties” beschikt. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen zijn belangrijke attitudes.

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring