4 SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TSO
enkel nog in 2021-2022
aanbod 2022-2023

SG_PZ_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Zoek je een opleiding die je een degelijke algemene vorming biedt, dan is STW iets voor jou! Je verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu en de positie van de mens hierin. De lessen zijn wetenschappelijk onderbouwd en laten je proeven van de twee hoofdcomponenten: natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
Specifiek voor deze richting zijn de integrale opdrachten waarbij je telkens aan de 4 volgende competenties werkt:

 • sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;

 • een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren - een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;

 • een mondelinge presentatie voor een groep houden;

 • je eigen studieloopbaan in handen nemen.

Elke leraar van de integrale opdrachten werkt vanuit haar/zijn eigen invalshoek aan een thema. Zo leer je vakoverschrijdend werken. Je wordt gestimuleerd tot samenwerking, probleemoplossend denken, plannen en  organiseren op een creatieve manier in de vorm van begeleid zelfstandig leren.

 

Lessentabel

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands


wiskunde

integrale opdrachten

natuurwetenschappen

sociale wetenschappen​

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

3

4

 

3

 

6

4

4

32

PZ-34STW.jpg
 

Praktisch

 

Toekomst

Als je geslaagd bent in het 4de leerjaar behaal je het getuigschrift van de 2de graad. Dit laat je toe je studies verder te zetten in de 3de graad. Je bent nu voorbereid op sociale en technische wetenschappen in de derde graad. Wil je overstappen naar chemie, maar ben je wiskundig minder zeker, dan kan je inpikken op wiskundesessies die de school aanbiedt in het 5de leerjaar om je voorkennis op te krikken.
Steek je graag meteen de handen uit de mouwen voor personen met een beperking, dan is jeugd- en gehandicaptenzorg tso jouw toekomst! Zorgverleners voor kinderen en bejaarden kunnen terecht in de opleiding Verzorging bso.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
 

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie Sociale en technische vorming of een optie met meer wetenschappen, dan heb je een streepje voor. 

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de gemeenschappelijke leerjaar van de 1ste graad met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

Bij instappen in het 4de leerjaar vragen we om een instapopdracht te maken volgens het concept van integrale opdrachten.

 

Ontdek meer

Activiteiten

Hier gaat de focus vooral liggen op de Integrale opdrachten en op de meer wetenschappelijke vakken. Een bezoek aan De Wroeter of de Kids mag hier zeker niet ontbreken. Verder zal je enkele biotoopstudies gaan doen dicht bij de school, een sessie Yoga volgen of kennismaken met de leefwereld van blinden in het braille-museum in Brussel.