3 + 4 MECHANISCHE TECHNIEKEN TSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

In de 2de graad tso Mechanische Technieken leert de leerling binnen het domein van de mechanische constructies en installaties, ontwerpen te begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om tot een uitvoering te kunnen komen. Hierbij is het van belang dat de leerling een noodzakelijke basiskennis verwerft van o.a. mechanica en elektriciteit. Door het controleren van zijn planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen.
De leerling leert 

 • vanuit een 3D leeromgeving de nodige conceptuele constructie-methoden ontwerpen om deze correct naar uitvoering te kunnen inschatten.

 • de nodige inzichten verwerven om bij mechanische constructies montageen demontagetechnieken op een zorgzame manier te  kunnen uitvoeren.

 • om vanuit een gegeven ontwerp de noodzakelijke praktische handelingen uit te voeren en dit op een technologisch, veilig en duurzame manier.

In deze studierichting maken leerlingen binnen een brede technologische context op een praktisch theoretische manier kennis met nieuwe inzichten in de moderne technologie van vormgeving en constructie. Het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van mechanische constructies en installaties zijn hier een belangrijk onderdeel van.
De leerling werkt product- en procesgericht met speciale aandacht voor kwaliteitseisen, veiligheid, gezondheid en milieu. De nodige kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven.

 

Lessentabel

 

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

natuurwetenschappen

wiskunde

realisaties mechanische constructies

 • praktijk mechanica / elektromechanica

 • technologie

 • realisatie constructie

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

4

 

1

3

6

4

4

32

Toekomst

Na de 2de graad tso Mechanische Technieken volgt als meest logische richting de 3de graad tso Mechanische Vormgevingstechnieken of de 3de graad tso Autotechnieken.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie mechanica-elektriciteit of Industriële wetenschappen, dan kreeg je al basisbegrippen en vaardigheden en heb je een streepje voor.

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de gemeenschappelijke leerjaar van de 1ste graad met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring