4 ELEKTROMECHANICA TSO
enkel nog in 2021-2022
aanbod 2022-2023

SG_ME_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Elektromechanica is een doorstromingsrichting. De leerling verwerft de competenties om wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren die hij dan aftoetst bij toepassingen in technologische realisaties. Talenkennis en taalvorming is in deze studierichting een belangrijk aspect in functie van analyses en rapportering. De leerling leert ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software.
Door het opmaken van zijn eigen planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen. De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling.Voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes verwerven:

 • om de vervolgopleiding derde graad tso Elektromechanica te volgen;

 • om van een eenvoudige realisatie op een gestructureerde wijze het werkingsprincipe of de productie technologisch - wetenschappelijk toe te lichten.

De leerling leert inzichtelijk en creatief te denken en handelen, in het kader van het technologisch proces. Het theoretisch-technisch deel wordt wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd. Uitvoeringstechnische aspecten staan in functie van concrete realisaties steeds met zin voor planning, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom starten we vanaf 2020-2021 in het 3de jaar Elektromechanica met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investeert de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

 • digitale geletterdheid bij elke leerling,

 • het verrijken van het leerproces,

 • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

 • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

 • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg

Wil je inschrijven in deze richting?

Bestel dan meteen je laptop. Je kan niet starten zonder.

https://byod.academicshop.eu/hast

 

Lessentabel

ME-34EM.jpg
 

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

toegepaste chemie

toegepaste fysica

wiskunde

elektromechanica / elektriciteit / mechanica

 • mechanica

 • elektriciteit

 • elektrische schakeltechnieken

 • elektromechanische processen

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

4

 

1

1

5

2

3

2

4

32

Toekomst

Na de 2de graad tso Elektromechanica heb je vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting Elektromechanica in de 3de graad tso mogelijk maken. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs. Ook de andere studierichtingen 3de graad tso binnen de studierichtingen Industriële ICT, Autotechnieken tso of studiegebieden Mechanica-Elektriciteit of Koeling en Warmte behoren tot de mogelijkheden

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
 

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie mechanica-elektriciteit, dan kreeg je al basisbegrippen elektriciteit en mechanica en heb je een streepje voor. Aangezien het een doorstromingsrichting is, zijn de algemene vakken, m.n. talen en wiskunde, erg belangrijk. Interesse hebben in technologie en techniek is een pluspunt.

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de gemeenschappelijke leerjaar van de 1ste graad met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

 

Ontdek meer

Activiteiten

Een dagje met de fiets naar Herkenrode, een stadsbezoek aan Brugge en actief meedoen aan Night of The Nerds staat jou te wachten!