3 + 4 ELEKTROMECHANICA TSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Elektromechanica is een doorstromingsrichting. De leerling verwerft de competenties om wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren die hij dan aftoetst bij toepassingen in technologische realisaties. Talenkennis en taalvorming is in deze studierichting een belangrijk aspect in functie van analyses en rapportering. De leerling leert ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software.
Door het opmaken van zijn eigen planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen. De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling.Voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes verwerven:

 • om de vervolgopleiding derde graad tso Elektromechanica te volgen;

 • om van een eenvoudige realisatie op een gestructureerde wijze het werkingsprincipe of de productie technologisch - wetenschappelijk toe te lichten.

De leerling leert inzichtelijk en creatief te denken en handelen, in het kader van het technologisch proces. Het theoretisch-technisch deel wordt wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd. Uitvoeringstechnische aspecten staan in functie van concrete realisaties steeds met zin voor planning, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Lessentabel

 

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

toegepaste chemie

toegepaste fysica

wiskunde

elektromechanica / elektriciteit / mechanica

 • mechanica

 • elektriciteit

 • elektrische schakeltechnieken

 • elektromechanische processen

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

4

 

1

1

5

2

3

2

4

32

Toekomst

Na de 2de graad tso Elektromechanica heb je vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting Elektromechanica in de 3de graad tso mogelijk maken. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs. Ook de andere studierichtingen 3de graad tso binnen de studierichtingen Industriële ICT, Autotechnieken tso of studiegebieden Mechanica-Elektriciteit of Koeling en Warmte behoren tot de mogelijkheden

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie mechanica-elektriciteit, dan kreeg je al basisbegrippen elektriciteit en mechanica en heb je een streepje voor. Aangezien het een doorstromingsrichting is, zijn de algemene vakken, m.n. talen en wiskunde, erg belangrijk. Interesse hebben in technologie en techniek is een pluspunt.

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt een 2de gemeenschappelijke leerjaar van de 1ste graad met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring