3 + 4 BASISMECHANICA BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Je:

 • maakt kennis met basisbegrippen uit de elektriciteit en de mechanica.

 • maakt kennis met de moderne technologie binnen het vakgebied.

 • maakt kennis met 3D-ontwerpen en uitvoeringen.

 • leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen binnen het vakgebied.

 • leert moderne vormgevingstechnieken inoefenen.

 • leert onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen.

 • leert monteren en demonteren om het werkingsprincipe van systemen beter te kunnen begrijpen.

 • verwerft de noodzakelijke attitudes met speciale aandacht voor het veilig handelen, het zorg dragen voor het milieu en het zorg dragen voor de eigen gezondheid en die van anderen.

 • door het bijsturen van zijn planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen.

Je leert op een zeer praktijkgerichte manier. Dit wil zeggen dat de te verwerven kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze worden aangebracht.

 

Lessentabel

pdf-versie

 

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties basismechanica

  - praktijk mechanica

  - TV mechanica

totaal

uren

 

2

2

6

16

6

32

Toekomst

Na de tweede graad Basismechanica kan kiezen uit een grote waaier aan richtingen binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit. Op onze school bieden we Auto bso aan. 
Wanneer je deze cyclus afgewerkt hebt, kan je aansluitend een zevende specialisatiejaar Auto-elektriciteit bso volgen in onze school om zo het diploma van secundair onderwijs te verwerven.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar of vanuit het beroepsvoorbereidende leerjaar. Het is niet belangrijk welke keuze je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je het beroepenveld Metaal of Nijverheid, of volgde je de optie mechanica-elektriciteit, dan heb je een streepje voor omdat je al wat begrippen en vaardigheden aangeleerd kreeg.

Instappen in het 3de leerjaar:

 • je hebt het beroepsvoorbereidend leerjaar of een tweede leerjaar met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

 • je wordt 15 jaar vóór 31 december en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

Instappen in het 4de leerjaar:

 • je hebt een eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht beëindigd;

 • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring