7 INDUSTRIËLE HOUTBEWERKING BSO

SG_HT_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/ CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.
Het specialisatiejaar BSO Industriële houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het industrieel procesmatig handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

 

Lessentabel

HT-7IH.jpg

In dit eindjaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

industriële houtbewerking

  - praktijk en CNC-houtbewerking

  - TV hout

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

15

6

33

 

Praktisch

 

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Industriële houtbewerking bso het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om het beroep van polyvalent industrieel houtbewerker binnen de schrijnwerkerij, de meubelmakerij en het timmerwerk of
machinebediener van traditionele en gestuurde machines uit te oefenen. Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie of, indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, zelfstandige houtverwerker tot de mogelijkheden. Een vervolgstudie
in Se-n-Se Hout constructie- en planningstechnieken is een mogelijkheid

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 2 mei 2021.

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding is de 3de graad Houtbewerking bso of Houtbewerking-snijwerk bso. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

 

Ontdek meer

Activiteiten

Tijd voor enkele innovatieve opleidingen bij de firma’s Blum en Boutens in St.-Niklaas. Je zal daar twee dagen verblijven en ondergedompeld worden in de houtsfeer!