top of page

7 INDUSTRIËLE HOUTBEWERKING BSO

SG_HT_IT.png

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/ CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.
Het specialisatiejaar BSO Industriële houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het industrieel procesmatig handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

Meisje computer (Klein).jpg

Campus Hast wil uitmunten in wetenschap en techniek, daarom startten we vanaf 2020-2021 met het pilootproject "BYOD", Bring Your Own Device. Dat zetten we nu verder. De leerling werkt in een 1-op 1- project, iedere leerling zijn eigen laptop.  Via dit systeem investerende de overheid en de school samen met de ouder in de digitale toekomst van elke leerling. De laptop is specifiek gekozen door de school zodat we de software en het beheer van de laptop centraal kunnen sturen, de school zorgt voor een snel en krachtig netwerk.

Dit project draagt bij tot:

  • digitale geletterdheid bij elke leerling,

  • het verrijken van het leerproces,

  • het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT,

  • het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek),

  • het doelgericht gebruik van de software die men voor verdere studies of later op de werkvloer nodig heeft.

byod, laptop.jpg
Profiel

Lessentabel

HT-7IH.jpg

In dit eindjaar mag je inschrijven voor het keuzevak Ondernemend project.

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

industriële houtbewerking

  - praktijk en CNC-houtbewerking

  - TV hout

totaal

uren

 

2

2

2

2

2

2

15

6

33

Lessentabel

Praktisch

 

Toekomst

Je verwerft in de specialisatie Industriële houtbewerking bso het diploma secundair onderwijs en de startkwalifcatie om het beroep van polyvalent industrieel houtbewerker binnen de schrijnwerkerij, de meubelmakerij en het timmerwerk of
machinebediener van traditionele en gestuurde machines uit te oefenen. Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie of, indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, zelfstandige houtverwerker tot de mogelijkheden. Een vervolgstudie
in Se-n-Se Hout constructie- en planningstechnieken is een mogelijkheid

OK-logo.png
Toekomst

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Kijk hier hoe je kan inschrijven.

Logische vooropleiding

De logische vooropleiding is de 3de graad Houtbewerking bso of Houtbewerking-snijwerk bso. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist.

Instappen in het specialisatiejaar:

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting binnen hetzelfde studiegebied;

  • je hebt een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad behaald in een studierichting uit een ander studiegebied en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing

Toelatingsvoorwaarden

Ontdek meer

Activiteiten

Tijd voor enkele innovatieve opleidingen bij de firma’s Blum en Boutens in St.-Niklaas. Je zal daar twee dagen verblijven en ondergedompeld worden in de houtsfeer!


 

Ontdek meer
bottom of page