4 ELEKTROTECHNIEKEN
enkel nog in 2021-2022
aanbod 2022-2023

STEM.PNG

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Deze studierichting is duidelijk meer praktijkgericht dan de andere technische studierichtingen Elektromechanica, Elektriciteit-elektronica, Industriële wetenschappen) van de tweede graad uit deze sector. De leerling verwerft competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen). De leerling leert procesmatig te denken en kwaliteitsvol te handelen. De leerling leert zich als technicus te bewegen tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend. De basis wordt gelegd om naar de 3de graad toe competenties te kunnen verwerven met betrekking tot industriële installaties, bordenbouw, automatisatie, schema-analyse, machinebouw en de meer complexe aspecten van residentiële installaties. Na het tweede leerjaar van de tweede graad Elektrotechnieken tso ontvangen de leerlingen een getuigschrift van de tweede graad.


Via het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van ontwerpen komen leerlingen tot praktische realisaties. Daarnaast blijft er voldoende ruimte over om de uitvoeringsgerichte vaardigheden in te  oefenen.

 

Lessentabel

EL-34ET.jpg
 

vak

 

godsdienst

lichamelijke opvoeding

Engels

Frans

Nederlands

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde

natuurwetenschappen

 

realisaties elektrotechnieken​

  - TV elektriciteit

  - TV installatiemethoden

  - PV realisaties elektriciteit

totaal

uren

 

2

2

2

2

4

1

1

1

1

3

5

6

32

Praktisch

 

Toekomst

Na de 2de graad tso Elektrotechnieken zijn de meest logische keuzes:

Andere studierichtingen in de derde graad zijn niet noodzakelijk uitgesloten.

De opleiding Secundair na Secundair “Industriële computertechnieken” is aan te bevelen na het zesde jaar.
Leerlingen komen later op de arbeidsmarkt als elektrisch tekenaar, installateur of onderhoudselektrotechnicus op studiebureaus

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
 

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie mechanica-elektriciteit of industriële wetenschappen, dan kreeg je al basisbegrippen elektriciteit en heb je een streepje voor. 

Instappen in het 3de leerjaar:

  • je hebt een 2de gemeenschappelijke leerjaar van de 1ste graad met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

  • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

 

Ontdek meer