3 + 4 ELEKTRISCHE INSTALLATIES BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

De tweede graad Elektrische Installaties bso richt zich tot leerlingen die zich aangetrokken voelen door elektriciteit. De tweede graad maakt leerlingen vertrouwd met elektrische basisschakelingen en laat de leerlingen kennismaken met de zeer concrete toepassingen van elektriciteit. In de tweede graad staat de gewone huishoudelijke installatie centraal. Alle mogelijke  lichtschakelingen, stopcontacten, bedrading van verdeelkasten en aansluitingen van toestellen komen aan bod. De leerling verwerft competenties om, als beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande residentiële installatie te renoveren.
De vorming legt ook de basis om, in de studierichting Elektrische Installaties 3de graad bso, in staat te zijn om:

  • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële of tertiaire omgeving;

  • installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen,

  • elektrische verwarming, verlichting;

  • communicatie- en domotica-oplossingen te realiseren.

De leerling leert op een zeer praktijkgerichte manier, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig opdrachten uitvoeren met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Door deze doorgedreven praktische vorming worden de leerlingen opgeleid tot bekwame vakmensen. De tweede graad moet vooral gezien worden als een voorbereiding op de derde graad.

 

Lessentabel

pdf-versie

 

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties elektrische installaties

  - PV realisaties elektriciteit

  - TV uitvoeringsmethoden

  - TV elektriciteit

totaal

uren

 

2

2

6​

16

4

2

32

Toekomst

Na de tweede 2de graad bso Elektrische Installaties heb je het grootste deel van de vorming tot beginnend Residentieel elektrotechnisch installateur achter je en ontvang je een Getuigschrift van de tweede graad. Je kan doorstromen naar de 3de graad Elektrische Installaties bso waar je de competenties kan verwerven nodig voor een industrieel elektrotechnisch installateur. Ook de meer complexe aspecten van residentiële elektrotechnische installaties komen aan bod.
Na het zesde leerjaar Elektrische installaties bso kunnen de leerlingen in onze school het zevende specialisatiejaar “Industriële Elektriciteit” volgen. Hierdoor verwerven ze het diploma van secundair onderwijs.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar of vanuit het beroepsvoorbereidende leerjaar. Het is niet belangrijk welke keuze je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je het beroepenveld Elektriciteit of Nijverheid, of volgde je de optie mechanica-elektriciteit of industriële wetenschappen, dan heb je een streepje voor omdat je al wat elektrische begrippen aangeleerd kreeg.

Instappen in het 3de leerjaar:

  • je hebt het beroepsvoorbereidend leerjaar of een tweede leerjaar met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je wordt 15 jaar vóór 31 december en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

Instappen in het 4de leerjaar:

  • je hebt een eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht beëindigd;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring