3 + 4 BOUW BSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

Bouw is een zeer praktische studierichting met eerder weinig algemene vakken. Door deze doorgedreven praktische vorming worden de leerlingen opgeleid tot bekwame vakarbeiders. De leerlingen brengen dan ook veel tijd door in de bouwateliers en iets minder op de schoolbanken. Al doende leer je eenvoudige bouwopdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt. In de projectmatige aanpak vertrekken de leerlingen vanuit de praktijkoefeningen en wordt de  bijhorende technisch - theoretische kennis geïntegreerd aangebracht. Je metselt eenvoudige bouwconstructies of onderdelen van halfsteense of steense muren. Je leert spouwmuren, volle funderingsmuren en rechte muren met raam- en deuropeningen  metselen.
Je leert bouwplannen lezen, uitmeten, tekenen en bepalen welke werkmethode je het best volgt. Ook leer je grondsoorten herkennen, zand- en cementmengsels samenstellen, aanbrengen en verdichten. Je leert ijzervlechten, beton gieten, bekisten en voegen. Al doende maak je kennis met gereedschappen en je leert ze correct gebruiken en onderhouden. Ook leer je berekenen hoeveel materiaal je nodig zal hebben voor een opdracht en hoeveel het zal kosten.
Het leerpakket praktijk beslaat het grootste aantal lesuren van het lessenrooster en bestaat uit een praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school). De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze geleidelijk en systematisch bijdragen tot de opbouw van een vakbekwaamheid bij leerlingen.
Ook al staat de praktijk centraal, de technologische achtergrond wordt in de technische lessen uitgediept. Een bouwplan kunnen lezen is belangrijk. Tijdens de lesuren technisch tekenen wordt daaraan de nodige tijd besteed, ook het 3D tekenen komt hier sterk aan bod. In de tweede graad bouw worden de basisvaardigheden binnen dit studiegebied bijgebracht. Het is dan ook de ideale voorbereiding voor de derde graad ruwbouw.

 

Lessentabel

 

vak


godsdienst

lichamelijke opvoeding

project algemene vakken (integratie Engels)

realisaties bouw

  - praktijk

  - technologie bouw

totaal

uren

 

2

2

6

16

6

32

Toekomst

Na de tweede graad Bouw zetten de meeste leerlingen hun opleiding verder in de derde graad Ruwbouw.
Na het zesde leerjaar Ruwbouw kan je specialiseren in het zevende Renovatie bso en verwerf je zo het diploma van secundair onderwijs. Later kom je terecht in de bouwnijverheid voor bijvoorbeeld: metselaar, ploegbaas, bekister, ijzervlechter, ….

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede gemeenschappelijke leerjaar of vanuit het beroepsvoorbereidende leerjaar. Het is niet belangrijk welke keuze je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. De richting Bouw staat open voor jongens en meisjes.

Instappen in het 3de leerjaar:

  • je hebt het beroepsvoorbereidend leerjaar of een tweede leerjaar met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je wordt 15 jaar vóór 31 december en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

Instappen in het 4de leerjaar:

  • je hebt een eerste leerjaar van de tweede graad met vrucht beëindigd;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs en de toelatingsklassenraad neemt een gunstige beslissing.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring