5 + 6 TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST KSO

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden?

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen?

ONTDEK MEER

Wil je meer weten? Kijk dan hier even rond voor foto's en weetjes.

Profiel

De richting Toegepaste Beeldende Kunst biedt je een brede waaier aan vakken om je creatieve talenten te ontwikkelen.
In de vakken waarnemingstekenen en beeldende vorming specialiseer je in de kennis en de vaardigheden van verschillende aspecten van de kunst: tekentechnieken, grafiek, beeldhouwen, keramiek, fotografie, … Doorheen het vak toegepaste beeldende vorming krijg je het grafisch ontwerpen in de vingers door bijvoorbeeld logo’s, affiches, verpakkingsmateriaal, enz. te ontwerpen. Het manueel ontwerpen wordt uitgebreid met de diverse mogelijkheden van digitale beeldverwerking.
In deze richting ontdek je nog meer de mogelijkheden van de beeldende taal. Je leert jezelf zowel objectief als expressief te uiten. Je zoekt naar boeiende en originele oplossingen voor twee- en driedimensionale vraagstellingen. De beeldende technieken
en tekenvaardigheden zijn geen doel op zich meer, maar staan steeds in relatie tot de vorm en inhoud van het eindproduct.
Via kunstreizen in binnen- en buitenland, gerichte bedrijfsbezoeken en een geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar, vorm je een realistisch beeld van je verdere studiemogelijkheden en je latere werkterrein.

Volgend schooljaar (2019-2020) hervormen we de studierichting en gaan we intens samenwerken met Musart. Zo vormen we binnen de scholengemeenschap Sint-Quintinus een brede kso-koepel. Ontdek meer op onze infodagen.

 

Lessentabel

 

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

natuurwetenschappen

wiskunde

beeldende vorming

kunstgeschiedenis

toegepaste beeldende vorming

waarnemingstekenen

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

3

1

2

 

4

2

7

4

33

Toekomst

De derde graad Toegepaste Beeldende Kunst bereid je voor op een studie in het hoger onderwijs. Bij voorkeur bereidt ze je voor op opleidingen met een uitgesproken kunstzinnig karakter. De bachelor- en masteropleiding grafisch ontwerp is de meest logische verderzetting van deze richting in het hoger onderwijs. Maar ook de opleidingen in de vrije kunsten, animatiefilm, communicatie- en mediadesign, productdesign, interieurvormgeving, juweelontwerp en edelsmeedkunst, ... kunnen tot je mogelijkheden behoren. Daarnaast kan de opleiding ook een voorbereiding zijn op andere opleidingen in het hoger onderwijs zoals leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit de 2de graad Beeldende en architecturale kunsten kso, maar ook in Beeldende en architecturale vorming kso en Audiovisuele vorming kso heb je heel wat basisbegrippen en -technieken leren kennen en is de overstap gemakkelijk. Kom je uit een andere richting dan is deze richting mogelijk mits een creatieve geest en de motivatie om je voor de technieken uit de kunst extra in te zetten.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Toegepaste beeldende kunst kso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

 

Ontdek meer

Nog in ontwikkeling. Kom zeker eens terug.


 

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring