5 + 6 TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST KSO

LogoM.jpg

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film! Op 14 juni, 1 juli en 4 juli kan je hier in gesprek gaan met de leraren.

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Op zondag 14 juni (12 u. - 17 u.), woensdag 1 juli (16 u. - 19 u.) en zaterdag 4 juli (10 u. - 13 u.) kan je zoomen met een expert van de richting.

 

Klik op het Zoompictogram.

zoom mi+pw, sgbk.PNG
Zoom met deze richting.

De richting Toegepaste Beeldende Kunst biedt je een brede waaier aan vakken om je creatieve talenten te ontwikkelen.
In de vakken waarnemingstekenen en beeldende vorming specialiseer je in de kennis en de vaardigheden van verschillende aspecten van de kunst: tekentechnieken, grafiek, beeldhouwen, keramiek, fotografie, … Doorheen het vak toegepaste beeldende vorming krijg je het grafisch ontwerpen in de vingers door bijvoorbeeld logo’s, affiches, verpakkingsmateriaal, enz. te ontwerpen. Het manueel ontwerpen wordt uitgebreid met de diverse mogelijkheden van digitale beeldverwerking.
In deze richting ontdek je nog meer de mogelijkheden van de beeldende taal. Je leert jezelf zowel objectief als expressief te uiten. Je zoekt naar boeiende en originele oplossingen voor twee- en driedimensionale vraagstellingen. De beeldende technieken
en tekenvaardigheden zijn geen doel op zich meer, maar staan steeds in relatie tot de vorm en inhoud van het eindproduct.
Via kunstreizen in binnen- en buitenland, gerichte bedrijfsbezoeken en een geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar, vorm je een realistisch beeld van je verdere studiemogelijkheden en je latere werkterrein.

We werken intens samen met Musart. Zo vormen we binnen de scholengemeenschap Sint-Quintinus een brede kso-koepel. Ontdek meer op onze infodagen.

 

Lessentabel

TBK meets Musart.jpg
 

vak


aardrijkskunde

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

 

Engels

Frans

Nederlands

 

natuurwetenschappen

wiskunde

beeldende vorming

kunstgeschiedenis

toegepaste beeldende vorming

waarnemingstekenen

totaal

uren

 

1

1

2

2

2

2

3

1

2

 

4

2

7

4

33

Praktisch

 

Toekomst

De derde graad Toegepaste Beeldende Kunst bereid je voor op een studie in het hoger onderwijs. Bij voorkeur bereidt ze je voor op opleidingen met een uitgesproken kunstzinnig karakter. De bachelor- en masteropleiding grafisch ontwerp is de meest logische verderzetting van deze richting in het hoger onderwijs. Maar ook de opleidingen in de vrije kunsten, animatiefilm, communicatie- en mediadesign, productdesign, interieurvormgeving, juweelontwerp en edelsmeedkunst, ... kunnen tot je mogelijkheden behoren. Daarnaast kan de opleiding ook een voorbereiding zijn op andere opleidingen in het hoger onderwijs zoals leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs.

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Logische vooropleiding

De instap lukt best als je komt uit de 2de graad Beeldende en architecturale kunsten kso, maar ook in Beeldende en architecturale vorming kso en Audiovisuele vorming kso heb je heel wat basisbegrippen en -technieken leren kennen en is de overstap gemakkelijk. Kom je uit een andere richting dan is deze richting mogelijk mits een creatieve geest en de motivatie om je voor de technieken uit de kunst extra in te zetten.

Instappen in het 5de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 3de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je hebt een getuigschrift van de 2de graad behaald voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 6de leerjaar:

  • je slaagde in een 5de Toegepaste beeldende kunst kso of je voldoet aan de speciale voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de school.

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen. Let op: voor 5+6 TBK geldt het schoolreglement van Campus Hast, uitgebreid met een addendum. Hierin staan de regels die gelden op campus Musart.

Inschrijven

Inschrijven kan via onze inschrijvingsmodule.

 

Ontdek meer

Activiteiten

Je werkt samen met leerlingen van Muziek kso aan tal van projecten waar jullie de promotie en de omkadering van een optreden verzorgen. Zowel in binnen- als buitenland. Jullie bezoeken meerdere musea en werken samen met kunstenaars. Onlangs verleende kunstenaar Tom Van Herck zijn medewerking aan het maken van een reuze graffiti.

Op Musart krijgen jullie o.a. beeldende kunsten in deze gezellige mansarde. Voor Toegepaste beeldende kunst staat de modernste software voor je klaar.

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring