3+4 ELEKTROTECHNIEKEN
D/A-finaliteit (doorstroom + arbeidsmarkt)

PROFIEL

Voor wie is deze richting bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Ontdek de richting en de leraren in onze film!

LESSENTABEL

Een droge blik op de lessentabel van deze richting. Download de infobrochure.

PRAKTISCH

Wanneer mag je instappen? Wat zijn de documenten en reglementen? Hoe kan ik inschrijven?

ONTDEK MEER

Neem een kijkje in onze lokalen. Wil je weten welke activiteiten op het programma staan? 

Profiel

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

 

Leerlingen Elektrotechniekenzijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties. Ze zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

 

Lessentabel

Uren

2

2

2

2

4

1

1/-

1

1

3

13/14

5/6

4

2

2

32

Vak

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Engels

Frans

Nederlands

Geschiedenis

Artistieke vorming

Aardrijkskunde
Natuurwetnschappen

Wiskunde

Elektrotechnieken

 - Elektrotechnieken PV

 - Elektrotechnieken TV

 - Elektriciteit - elektronica

 - Mechanica - thermodynamica

Totaal

 

Praktisch

 

Toekomst

Na de 2de graad D/A Elektrotechnieken zijn de meest logische keuzes:

  • Elektrotechnieken 3de graad: wanneer de leerling kiest om technicus industriële elektrotechnische installaties te worden;

  • Industriële ICT 3de graad: wanneer de leerling kiest om technicus computergestuurde industriële processen te worden.

Andere studierichtingen in de derde graad zijn niet noodzakelijk uitgesloten.

De opleiding Secundair na Secundair “Industriële computertechnieken” is aan te bevelen na het zesde jaar.
Leerlingen komen later op de arbeidsmarkt als elektrisch tekenaar, installateur of onderhoudselektrotechnicus op studiebureaus

OK-logo.png
 

Toelatingsvoorwaarden

Reglementen

Ons schoolreglement en de verschillende deelreglementen kan je lezen op www.campushast.be/reglementen.

Inschrijven

Overstappen in de loop van het jaar, bel ons op 011 25 33 58.
Ben je overtuigd? Schrijf je dan hier online in​.

Logische vooropleiding

In het derde leerjaar kan je instappen vanuit een tweede leerjaar A. Het is niet belangrijk welke optie je hier volgde omdat de richtingsspecifieke vakken voor iedereen nieuw zijn. Volgde je de optie STEM-technieken of STEM-wetenschappen, dan kreeg je al basisbegrippen elektriciteit en heb je een streepje voor. 

Instappen in het 3de leerjaar:

  • je hebt een 2de leerjaar A met vrucht beëindigd en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.


Instappen in het 4de leerjaar:

  • je hebt een 1ste leerjaar van de 2de graad met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en je bent niet geclausuleerd voor deze studierichting;

  • je hebt een 2de leerjaar van de 2de graad bso met vrucht beëindigd (A- of B-attest) en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je behaalde een getuigschrift van de 2de graad in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs en de toelatingsklassenraad beslist gunstig;

  • je bent een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, een niet-Vlaamse school of OKAN en de toelatingsklassenraad beslist gunstig.

 

Ontdek meer