Studieaanbod

Het tweede jaar zoals we het op deze pagina voorstellen is pas voor schooljaar 2020-2021. De vernieuwde brede eerste graad bereikt dan het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. Deze pagina is wel handig voor leerlingen die op 1 september 2019 instappen in het eerste leerjaar. Zo zien ze wat er voor hun volgt.

En daarna?

Vanaf 1 september 2021 zal de modernisering van het secundair onderwijs aankomen in het derde leerjaar. Bijna alle studierichtingen krijgen dan een nieuwe naam en worden geschikt in studiedomeinen. Voor onze school zijn dat de studiedomeinen:

 • economie en organisatie

 • kunst en creatie

 • maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken

 • STEM-wetenschappen

De nieuwe benamingen van onze richtingen en wat de inhoudelijke vernieuwing betekent, ontdek je volgend schooljaar op deze website.

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A blijven de vakken uit het eerste leerjaar A behouden, maar krijg je wat minder uren van bepaalde vakken. In de plaats komt er meer ruimte voor de verkennende projecten. Je mag kiezen uit een major project aan vijf wekelijkse lestijden en een minor project aan twee wekelijkse lestijden. Met het major project proef je van een project waar je naar het derde leerjaar misschien in wenst door te stromen. Het minor project houdt je gezichtsveld breed en laat toe dat je in het derde leerjaar nog elke kant op kan. 

Basisvakken

  4 u. Nederlands

  4 u. moderne vreemde talen

      3 u. Frans

      1 u. Engels

  4 u. wiskunde

Verrijkende vakken

  2 u. artistieke vorming

      1 u. muzikale opvoeding

      1 u. plastische opvoeding

  2 u. lichamelijke opvoeding

  1 u. mens en samenleving

  2 u. godsdienst

Mens- en milieuvakken

  4 u. wetenschappen en techniek

      1 u. aardrijkskunde

      1 u. natuurwetenschappen

      2 u. techniek

2 u. geschiedenis

Verkennende projecten

Je kiest 1 majorproject dat je 5 u. per week krijgt:

 • kunst en creatie

 • maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken

 • STEM-wetenschappen

 • sport en wetenschappen​​

Je kiest 1 minorproject dat je 2 u. per week krijgt:

 • economie

 • kunst en creatie

 • moderne talen

 • multimedia en programmeren

 • wetenschappen (niet in combinatie met STEM-wetenschappen)

Meer info over de verkennende projecten vind je hier.

Het tweede gemeenschappelijk leerjaar mag je aanvatten als je het eerste leerjaar A met vrucht beëindigde en je niet geclausuleerd bent voor het tweede leerjaar. Een overstap vanuit het beroepsvoorbereidend leerjaar of het BuSO is in sommige gevallen mogelijk. Heb je interesse, vraag dan meer info over de mogelijkheden.


Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het derde jaar. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen.

 

Tweede leerjaar B

In het tweede leerjaar B kan je 10 u. aan de slag in twee projecten die je zelf kiest. De projecten bevatten heel wat praktijk zodat je met de handen aan de slag kan. Het pakket algemene vakken is in de vernieuwde brede eerste graad ruimer. In onze moderne samenleving moet je immers van heel wat zaken op de hoogte zijn en je in meerdere talen kunnen uitdrukken. Daarom krijg je zowel Frans als Engels.

Basisvakken

  3 u. Nederlands

  3 u. moderne vreemde talen

      1 u. Frans

      2 u. Engels

  3 u. wiskunde

Verrijkende vakken

  2 u. artistieke vorming

      1 u. muzikale opvoeding

      1 u. plastische opvoeding

  2 u. lichamelijke opvoeding

  2 u. mens en samenleving

  2 u. godsdienst

Mens- en milieuvakken

  3 u. wetenschappen en techniek

      1 u. natuurwetenschappen

      2 u. techniek

2 u. maatschappelijke vorming

Verkennende projecten

Je kiest 2 projecten die je 5 u. per week krijgt.

 • economie en organisatie

 • kunst en creatie

 • maatschappij en welzijn

 • STEM-technieken

 • Sport en wetenschappen​​

Meer info over de verkennende projecten vind je hier.

Je mag het beroepsvoorbereidend leerjaar instappen als je een eerste leerjaar secundair onderwijs beëindigd hebt of als je 14 jaar bent op ten laatste 31 december van dit jaar.
 

Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het 3de jaar beroepssecundair onderwijs. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen. Indien je merkt dat je een bredere basisvorming aankan, dan kan je de overstap maken naar het tweede gemeenschappelijk leerjaar.

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring