Studieaanbod

Op deze pagina vind je meer info over het tweede leerjaar A en het beroepsvoorbereidende leerjaar zoals het enkel nog in schooljaar 2019-2020 wordt aangeboden. Vanaf 2020-2021 bereikt de vernieuwde brede eerste graad ook het tweede jaar.

Tweede leerjaar A - 2019-2020

In dit tweede leerjaar blijft de basisvorming gemeenschappelijk en Engels duikt voor het eerst op. Tijdens het kompasuur geeft de klastitularis richting aan jouw sociale vaardigheden, hoe je moet studeren en aan je studiekeuzeproces. Daarnaast geeft elke leerkracht leertips voor zijn vak.

Het tweede gemeenschappelijk leerjaar mag je aanvatten als je het eerste leerjaar A met vrucht beëindigde en je niet geclausuleerd bent voor het tweede leerjaar. Een overstap vanuit het beroepsvoorbereidend leerjaar of het BuSO is in sommige gevallen mogelijk. Heb je interesse, vraag dan meer info over de mogelijkheden.


Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het 3de jaar. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen.

Artistieke vorming

Je ontdekt al je creatieve kanten, want alle expressievormen komen aan bod: muzikale expressie, beeldende expressie, bewegingsexpressie, verbale expressie en expressie via media, met o.a. de invloed van muziek en beeld in reclame. Je oefent verschillende vormen van taal en communicatie op een muzische manier. Dit wil zeggen met alle aandacht voor de wereld om je heen. Deze optie laat je ontdekken welk soort expressie je het best ligt en je kan in het derde jaar kiezen om je verder te ontplooien als kunstenaar (beeld, toneel of muziek) of om een andere weg in te slaan, bv. een sociale studierichting waarbij expressie je goed van pas komt.

Bouw- en houttechnieken

Naast een brede algemene vorming maak je uitgebreid kennis met twee belangrijke vakgebieden uit de nijverheid (bouw en hout). De theoretische vorming koppelen we altijd aan praktische toepassingen. Dit leerjaar vormt een stevige basis voor zowel een meer theoretische of een eerder praktische studierichting in de tweede graad. In de wereld van de bouw en het hout ontdekken we samen technologische wetten die aan de basis liggen van praktische realisaties. We gaan samen probleemoplossend denken en handelen en op zoek naar creatieve oplossingen binnen de techniek en technologie in de sector bouw en hout. Je bent graag praktisch bezig
en wilt met je handen werken. Je kunt indien nodig zeer nauwkeurig werken en arbeid in de buitenlucht schrikt je niet af.
In de lessen bouw maak je kennis met de verschillende gebruikte materialen en gereedschappen. Je leert metselen en plannen lezen en gebruiken. In de lessen hout leer je de meest gebruikte gereedschappen kennen: meet- en afschrijfgereedschap, vormgevend gereedschap, montage- en afwerkinggereedschap, gereedschap voor oppervlaktebehandeling.

 

Industriële wetenschappen

Challenge? Jawel, “uitdaging”. We leggen jou als jonge ingenieur technologische problemen voor en we rekenen op je verstand, inzicht en creativiteit om die problemen op te lossen. Soms komt daar heel wat wiskunde en wetenschappen bij kijken. Een andere keer zul je aan het programmeren slaan. Misschien moet je wel met chemische opstellingen aan de slag? Wordt het uitvoerend werk met hout en stenen? Of heel klein fjn motorisch precisiemontagewerk? Elektronische sturingen of pneumatische mechanica? Deze ingenieursklas gaat maar voor één doel: topniveau in techniek!
Indien je interesse hebt voor techniek en technische problemen, dan is dit de juiste keuze. Maar je moet dan wel regelmatig studeren. Bovendien mogen theoretische studies je niet afschrikken, want je zult na het zesde jaar nog moeten verder studeren. In onze hoogtechnologische maatschappij is er een groeiende vraag naar hooggeschoolde technici. Deze optie is dan ook een eerste kennismaking met deze industriële technologie.

Mechanica-elektriciteit

Via deze basisoptie maak je kennis met twee belangrijke hedendaagse domeinen van de industriële technologie: mechanica en elektriciteit. Tijdens deze lessen zal je zinvolle en innovatieve werkstukken ontwerpen, tekenen en maken. Via probleemoplossend handelen leer je op een onderzoekende, creatieve en leerrijke manier bewerkingen aan om tot een degelijk eindresultaat en  werkstuk te komen. Nauwkeurigheid, netheid en veiligheid worden hierbij niet vergeten. Tijdens de bewerkingen doe je kennis op van gebruikte materialen en gereedschappen.
Op elektrisch vlak ga je onderzoeken, meten en ontdekken hoe een elektrische stroomkring werkt. Door het ontwerpen, het tekenen van de nodige schema’s (met PC) en het bouwen leer je omgaan met de bijhorende componenten en gereedschappen. Met behulp van meettechnieken en inzicht in probleemoplossend denken leer je storingen ontdekken en oplossen. Je maakt kennis met de nieuwste technieken (3D printen, duurzame technieken , …) en programmeert robots en constructies. Je ontdekt welke interessante en boeiende jobs er voor jou in de toekomst zijn weggelegd.

Sociale en technische vorming

In deze optie zal je handvaardigheid combineren met technisch denken. Je leert veilig en milieubewust werken met elektrische toestellen. Sociale wetenschappen en technische wetenschappen hebben vaak overeenkomsten. Je merkt het bij het bestuderen van tijd, massa en volume, lengte en temperatuur Je meet tijd met verschillende meetinstrumenten, maar je bespreekt ook het biologisch en sociaal ritme. Tijdens de praktijklessen krijg je voedingsleer en ga je anderzijds ook concreet aan de slag om lekkere maaltijden te bereiden. Zo bekijk je hoe de actieve voedingsdriehoek werkt, maar ook wat je eigen houding ten opzichte van eten is.

 

Techniek-wetenschappen
Wetenschappen komen bijna dagelijks in de krant of in het nieuws. Je ontdekt dat wetenschappen en wiskunde sterk verbonden zijn met elkaar. In een reeks proeven ontdek je o.a. wat weerstand in een stroomkring betekent, wat ‘pH-neutraal’ op zepen betekent, hoe een blad is opgebouwd en hoe dit eruit ziet onder een microscoop. Via de theorie ontdek je het ‘waarom’ achter de proeven. Je zal het resultaat van de proeven voorstellen in een rapport. Je gebruikt computer en internet voor het maken van verslagen en het opzoeken van informatie. Voor een deel is dit vak een verdieping van het vak techniek en voor een deel krijg je hier natuurwetenschappen.

1 u. aardrijkskunde

2 u. geschiedenis

2 u. godsdienst

2 u. Engels

3 u. Frans

1 u. natuurwetenschappen

4 u. Nederlands

4 u. wiskunde

2 u. techniek

1 u. kompas

2 u. lichamelijke opvoeding

1 u. muzikale opvoeding

7 u. keuze:

 • artistieke vorming: 6 u. artistieke vorming + 1 u. natuurwetenschappen

 • hout- en bouwtechnieken: 6 u. technieken hout-bouw + 1 u. natuurwetenschappen

 • industriële wetenschappen: 6 u. technische activiteiten + 1 u. wiskunde

 • mechanica-elektriciteit: 6 u. technieken elektriciteit-mechanica + 1 u. natuurwetenschappen

 • sociale en technische vorming: 6 u. sociale en technische vorming + 1 u. natuurwetenschappen

 • techniek-wetenschappen: 6 u. techniek-wetenschappen + 1 u. wiskunde

 

Beroepsvoorbereidend leerjaar - 2019-2020

Ben je vooral liever praktisch bezig? Wil je graag dingen doen? Heb je al een idee welk beroep je later wil beoefenen? Dan kan je terecht in het beroepsvoorbereidend leerjaar

2 u. godsdienst

3 u. wiskunde

2 u. maatschappelijke vorming

2 u. natuurwetenschappen

1 u. Frans

3 u. Nederlands

1 u. kompas

2 u. lichamelijke opvoeding

1 u. plastische opvoeding

1 u. muzikale opvoeding

14 u. keuze door 2 beroepenvelden (2 x 7 u.) te combineren of te kiezen voor Nijverheid (14 u.):​

 • decoratie: 7 u. decoratie

 • haarzorg: 5 u. realisaties haarzorg + 1 u. toegepaste wetenschappen + 1 u. plastische opvoeding

 • kantoor en verkoop: 2 u. ict- en klaviervaardigheden, 1 u. Frans, 2 u. initiatie in administratie, retail en logistiek, 1 u. Nederlands + 1 u. plastische opvoeding

 • verzorging-voeding: 2 u. personenzorg + 3 u. zorg voor voeding + 2 u. zorg voor leef- en woonsituatie

 • nijverheid: 7 u. techniek hout-bouw + 7 u. techniek elektriciteit-mechanica

Decoratie

Het beroepenveld decoratie is een uitdaging voor creatieve jongeren die graag knutselen, verven, tekenen, …  Je mag twee halve dagen per week de handen uit de mouwen steken en mooie dingen maken. Dat kan gaan om een tekening, maar je werkt ook met gips, klei, metaal of plastic. Je gebruikt kleurpotloden, maar evenzeer de verfkwast, het plamuurmes, stiften of je handen. Je werkt op papier in een vlak, maar je maakt ook fguren in de ruimte. Werken met kleuren en verlijmen van materiaal krijgen het hele jaar door de aandacht. De mooiste werken stellen we tentoon op de opendeurdag.
 

Haarzorg
 

De wereld van het kapsalon opent zich voor jou! Stel jij jezelf de vraag wat er allemaal in die potjes zit of welke functie al die toestellen hebben? Hier krijg je het antwoord! Je stapt binnen in de wereld van kam en schaar, van haardroger en tondeuse, van
krullen en spelden. Je leert technieken om het haar te ontwarren en verzorgd te wassen. Je ontdekt hoe je lange haren het makkelijkst föhnt. Je mag speldjes steken en krullen leggen. In het salon werk je steeds met aandacht voor een gezonde werkhouding. Het is belangrijk dat je een klant vriendelijk onthaalt en op het gemak stelt.
 

Kantoor-verkoop

Je maakt kennis met de handel in een bedrijf. Je zal ontdekken dat op een kantoor een hele waaier aan taken wordt uitgevoerd: klanten onthalen, telefoontjes doen, documenten invullen en in de juiste map wegsteken zijn er maar enkele. Bovendien leer je een goede houding aan om met de computer te werken of bureautaken uit te voeren. Daarnaast krijg je een inleiding in retail en verkoop. Je leert o.a. het verschil tussen groothandel en detailhandel en de weg die voedingsmiddelen of kleding afleggen tussen de fabriek en de winkel. Je leert op een andere manier kijken naar reclame en je onderzoekt welke personen en afdelingen in een bedrijf, winkel of fabriek aanwezig zijn.Talen zijn erg belangrijk in dit beroepenveld. Je leert schrijven en praten in het Frans en Nederlands.


Verzorging-voeding


Je ontdekt twee belangrijke pijlers binnen personenzorg. Je leert wat het betekent om te zorgen voor mensen en in de eerste plaats voor jezelf. In dit deel komen o.a. de zorg voor gelaat, mond, haar, handen en voeten aan bod. Je leert ook zorgen voor de woon- en leefsituatie. Hoe maak je de huiskamer proper en gezellig? Je maakt knutselwerkjes die je op een kast of op tafel kan plaatsen. e werkt met naald en draad. Je leert op welke wijze je vuile kleding best proper maakt. Een halve dag per week trek je de keuken in en maak je eenvoudige gerechten. We geven aandacht aan een stevig ontbijt, een voedzaam middagmaal, een creatief vieruurtje en een gezellig avondmaal. Dagelijkse kost die tegelijkertijd erg voedzaam, betaalbaar en lekker is!
 

Nijverheid

 

Het beroepenveld nijverheid strekt zich uit over vier deeldomeinen: hout, bouw, mechanica en elektriciteit.

Hout
In het beroepenveld hout laten we je proeven van bepaalde technieken met betrekking tot de houtsector. Je leert werken met een steekbeitel en een kapzaag. Deze gereedschappen gebruiken we in een van onze eerste basisoefeningen, de zaagen kapoefening. Later in het jaar werken we aan een klapkrukje waar opnieuw de basistechnieken van toepassing zijn. We leren ook afwerken door te schuren en te verven in de kleur die we aan ons klapkrukje willen geven. Als tweede oefening heb je de keuze om een hummer, vrachtwagen, vliegtuig of loopfets te maken, hier kiezen we voor het materiaal MDF. Het voordeel van deze oefening is dat je heel vrij bent, je kan je werkstuk uitbouwen over de afdelingen heen met toevoeging van een ijzeren grill, led verlichting of zelfs boxen om je gsm op aan te sluiten. Heb je nog tijd over, dan krijg je een leuke extra oefening zoals het maken van een iPad houder, een kerstboompje, ...


Bouw
Je maakt kennis met enkele hoofdactivteiten van de bouwvakopleiding (metselen, bekisten, ijzervlechten, betonneren, betegelen en voegen). Je bestudeert elk bouwproject vooraf grondig in een onderzoeksopdracht. Je bepaalt met welk materiaal en gereedschap je het project uivoert. In de werkplaats zorg je voor een nette propere werkplek waar het fjn is om te metselen, om te werken met het waterpas, om mortel aan te maken, ...
Elk project dat je uitvoert beoordeel je zelf waardoor je nadenkt over wat beter kan en hoe je dat doet. Je zoekt antwoord op vragen als: Wat met het afval? Hoe werken we veilig en gezond? Dit en nog veel meer zijn factoren waar je rekening mee houdt bij het bouwen van een tuinmuurtje, brievenbus, ...
 

Mechanica

We bereiden je voor om binnen het domein mechanica technieken te ontdekken, te ondervinden en te onderzoeken. Je leert materialen, gereedschappen,... kennen en er veilig mee te werken. Je oefent je in technische tekeningen lezen en maken (op papier en met computer CAD). Om een goed eindproduct te maken, liggen goede meet- en controle technieken aan de basis. Het  bewerken van verschillende metalen met verschillende technieken (verspanend en niet verspanend) worden aangeleerd door het maken van leuke en bruikbare werkstukken. Inzicht krijgen in constructietechnieken en het gebruiken van het juiste montagegereedschap kan je al doende leren. Kennismaken met de nieuwste technieken maar ook de eerste stappen in het programmeren staan op het programma. En je ontdekt welke interessante en boeiende jobs er voor jou in de toekomst zijn weggelegd.


Elektriciteit
Proefondervindelijk maak je kennis met de basisgrootheden van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, …). Je leert schema’s lezen en maken (op papier en met computer). Door het bouwen van creatieve leuke werkstukken en elektrische oefeningen ga je het gebruik van elektrische onderdelen en gereedschappen leren kennen. Om mogelijke elektrische problemen op te sporen en te  herstellen ga je leren meten met een meettoestel. Kennismaken met de nieuwste technieken maar ook de eerste stappen in het programmeren staan op het programma. En je ontdekt welke interessante en boeiende jobs er voor jou in de toekomst zijn weggelegd.

Je mag het beroepsvoorbereidend leerjaar instappen als je een eerste leerjaar secundair onderwijs beëindigd hebt of als je 14 jaar bent op ten laatste 31 december van dit jaar.
 

Na het behalen van het oriënteringsattest A blijven alle mogelijkheden open in het 3de jaar beroepssecundair onderwijs. Het oriënteringsattest B beperkt de toegang tot bepaalde studierichtingen. Indien je merkt dat je een bredere basisvorming aankan, dan kan je de overstap maken naar het tweede gemeenschappelijk leerjaar.

 

© 2019 Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw - privacyverklaring