Inschrijvingen

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023 kan vanaf nu digitaal, maar ook fysiek op onze school:

 • in juni op afspraak;

 • tijdens de schoolvakantie:

  • 1 - 8 juli: 9 u. - 16.30 u. op weekdagen en 10 u. - 13 u. op zaterdag 2 juli;​

  • 18 - 30 augustus: 9 u. - 16.30 u. op weekdagen.

Na inschrijving ontvang je een bericht van ons met betrekking tot stappen die je nog moet zetten zoals documenten in orde brengen en bestellingen plaatsen.

info_so17.jpg

zaterdag 8 januari 2022

10 u. - 13 u.

overstappen naar een nieuwe richting na het kerstrapport

zaterdag 12 maart 2022

10 u. - 13 u.

specifiek voor leerlingen die vanuit het basisonderwijs de stap naar het secundair onderwijs maken

zondag 15 mei 2022

10 u. - 16 u.

voor iedereen

ENKEL NA AFSPRAAK

schooldagen

ma, di, do, vr: 8.30 u. - 16 u.

wo: 8.30 u. - 11.30 u.

​​

zomervakantie 2022

1 juli t/m 8 juli:

weekdagen: 9 u. - 16.30 u.

zaterdag: 10 u. - 13 u.

18 aug. t/m 28 aug:

weekdagen: 9 u. - 16.30 u.

Wat heb je nodig?

 • een officieel identiteitsbewijs zoals:

  • je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft;

  • indien je dit niet kan voorleggen: een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;

 • de eindbeslissing of het eindrapport van het afgelopen jaar - of indien je een studiekeuze maakt op basis van je attest van het jaar daarvoor, de desbetreffende eindbeslissing of het desbetreffende rapport;

 • voor leerlingen in het eerste leerjaar: het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar;

 • voor nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar: extra documenten in afspraak met de directeur of afgevaardigde. Een kopie van de gevraagde documenten volstaat.

FAQ

Welke verplichtingen hangen vast aan een inschrijving?

De ouders (+18 jezelf) verklaren zich akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement, inclusief alle bijlagen.

Mijn kind (+18 jezelf) stapt over van de ene studierichting op Campus Hast naar de andere op Campus Hast. Moet ik mijn kind dan opnieuw inschrijven?

 • Nee, Campus Hast bestaat uit twee verschillende administratieve scholen. Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Als je verandert, hoeft je kind zich dus niet opnieuw in te schrijven.

 • Voor overstappen tijdens het schooljaar zal het zorg- en administratieve team de nodige documenten aanbieden.

Hoe geef ik aan welke keuze mijn kind (+18 jezelf) maak tijdens de zomervakantie?

Bij het eindrapport zit een keuzeformulier waarop je de richting kan aanduiden die je kind (+18 jezelf) het volgende schooljaar wenst te volgen. Breng dit binnen ten laatste vrijdag 8 juli 2021 op het onthaal.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind (+18 jezelf) inschrijven?

 • Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeelsleden hebben voorrang tussen 17 januari en 2 februari 2022.

 • Vrije inschrijvingen kunnen vanaf 7 maart 2022 (1ste jaar) en 19 april 2022 (2de - 7de jaar).

Kan een richting 'vol' verklaard worden?

We leggen geen capaciteitsgrenzen op aan studierichtingen voor 8 juli 2022. Nadien kan het zijn (vooral tijdens het schooljaar) dat we een volverklaring voor een bepaalde richting moeten opstellen. We kunnen voor die studierichting dan geen leerlingen meer inschrijven. We geven dit telkens door aan LOP Hasselt. Zorg dus dat je er tijdig bij bent!

Omdat we een campusschool zijn, kunnen we ook een maximumcapaciteit vastleggen op het niveau van de campusschool.

Volg de bezetting van onze richtingen op https://www.naarschoolinvlaanderen.be/.

Moeten beide ouders aanwezig zijn om hun kind in te schrijven?

Nee, op het inschrijvingsformulier vermelden we dat in dergelijk geval de inschrijvende ouder verklaart dat hij/zij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.

Is er een maximumleeftijd om in te stappen in het secundair onderwijs?

Ja, als je voor de start van het schooljaar 25 jaar bent geworden kan je niet meer inschrijven. Een uitzondering vormen de se-n-se richtingen Industriële computertechnieken, Leefgroepenwerking en Mechanica constructie- en planningstechnieken.

Hoe gebeurt de controle op de toelatingsvoorwaarden?

 • Tijdens de inschrijving geef je de documenten af die je zelf bezit. Ontbrekende documenten zitten vaak bij de vorige secundaire school en worden door de school opgevraagd.

 • Zowel de school als het departement Onderwijs en Vorming controleren of je documenten volstaan om in te schrijven in de gewenste studierichting.

 • Indien blijkt dat je niet over de juiste documenten bezit, wordt de inschrijving geweigerd. 

 

Wat is een toelatingsklassenraad?

Sommige overstappen vereisen een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Indien dit voor jou van toepassing is, licht de zorgcoördinator dit toe tijdens de inschrijving. Pas als de toelatingsklassenraad gunstig beslist, is de inschrijving definitief. De beslissing is uiterlijk voor 10 september of binnen 5 lesdagen als de inschrijving doorheen het schooljaar plaatsgrijpt. 

Voor inschrijvingen vanuit een school buiten Vlaanderen of een onthaalklas voor anderstaligen heeft de toelatingsklassenraad 25 lesdagen de tijd om een beslissing te nemen.