top of page

Inschrijven

Op deze pagina studiedomein Economie en organisatie:

3+4 Organisatie en logistiek A

5 Onthaal, organisatie en sales A

6 Kantoor bso (Office en logistics bso / Office en retail bso)

7 Kantooradministratie en gegevensbeheer bso (Business support) -  7 Logistiek bso (Logistics)

De inschrijving zelf dient te gebeuren op school en best voor 4 juli. Onze openingsuren vind je hier.

Wil je rond zorg info bezorgen, klik dan hier.

Om de inschrijving te vervolledigen, vragen we volgende stappen nauwgezet uit te voeren.

3+4 Organisatie en logistiek A

5 Onthaal, organisatie en sales A

2degraad

DOE

LEES

6 Kantoor bso

6 Office en logistics  /  6 Office en retail

7 Kantooradm. en geg.beheer bso

7 Business support

7 Logistiek bso

7 Logistics

3degraad

DOE

LEES

DOE

LEES

bottom of page