logotekstnew is een school waar jonge geesten met een open blik naar hun toekomst kijken. Een plek waar ieder zijn of haar talenten ontdekt en ontwikkelt. De stevige basis die het fundament vormt van een succesvol professioneel leven.

De unieke brede waaier aan logotekstnew-opleidingen geeft je na je opleiding meteen kansen op hogere studies en op de arbeidsmarkt. Elke jongere volgt hier zijn eigen weg, gesteund door theorie en geprikkeld door de praktijk. In een christelijke visie van betrokkenheid en wederzijds respect nob

Meer info over
CAMPUS HAST

Meer info
over de studierichting
VERPLEEGKUNDE

Meer info over
DEELTIJDS ONDERWIJS

mailok

© VISO St.-Angela vzw / Design by Livid